Privacy & Disclaimer

Acest serviciu este livrat clientului în maxima confidentialitate si este  destinat utilizarii exclusiv de catre client. Rapoartele se bazeaza pe informatiile obtinute de noi din surse considerate pertinente, dar care nu sunt controlate de compania noastra. Prin urmare, nu putem garanta cu privire la acuratetea lor. Orice sfat sau recomandare de pe acest site este obiectiv( a) si nu urmareste anuminte obiective de investitii, situatia financiara sau nevoile speciale ale unui nici unui client.

Acest serviciu serveste exclusiv pentru informarea clientului si nu poate fi reprodus in intregime sau partial in orice format sau modalitate. ICAP Romania nu isi asuma nicio raspundere pentru orice pierderi directe sau indirecte care decurg din orice utilizare a acestui serviciu sau alta comunicare in legatura cu acest serviciu.


Politica de protecție a datelor a
ICAP Romania Business Information Services and Consultants S.R.L.
 
Global City Business Park
Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 10, Cladirea O21, etaj 4
Voluntari, ILFOV - Romania, CUI 24076006 (Nr. RECOM J23/1533/2009)

1. Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate stabilește modul în care ICAP Romania Business Information Services and Consultants S.R.L. (denumită în continuare "ICAP") colectează, folosește, procesează, stochează, gestionează și protejează informațiile comerciale și financiare referitoare la entități și date cu caracter personal (denumite în continuare "Informații"), astfel încât să respecte standardele de protecție a datelor ale companiei și să respecte legea aplicabilă.
 
Această politică de confidențialitate se aplică tuturor informațiilor la care orice terță parte poate avea acces (denumit în continuare "Utilizator sau Client") sau pe care ICAP le gestionează prin intermediul platformei sale online ICAP B2B (www.icapb2b.ro) (“Website"), prin care ICAP este obligată să protejeze confidențialitatea vizitatorilor și utilizatorilor / clienților site-ului.
 
Această politică nu se aplică informațiilor colectate prin intermediul oricărui alt site web sau pentru practicile companiilor pe care nu le controlăm. Rețineți că Website-ul poate conține linkuri către alte site-uri web. De exemplu, dacă faceți clic pe o reclamă de pe site și sunteți conectat(ă) la un alt site web, atunci această politică de protecție a datelor cu caracter personal nu se aplică oricărei informații colectate de acel site. Nu suntem responsabili pentru practicile de protecție a datelor cu caracter personal ale altor site-uri web și vă recomandăm să citiți politica de protecție a datelor personale a fiecărui site pe care îl vizitați.
 
2. Categorii de date colectate
A. Informații financiare ale societăților și persoanelor fizice autorizate: situații financiare anuale, situații contabile, bilanțuri, statistici de vânzări.
 
Β. Comerț și alte informații de verificare Informații despre societăți și persoane fizice autorizate: date cronologice, cod de înregistrare fiscală, sediu social, detalii de contact (site web, e-mail și telefon al firmei), activitate, clienți, furnizori, agenții, importuri, exporturi, termeni de plată, personal informații, proprietăți, colaborări cu bănci etc. în funcție de activitatea entității evaluate.
 
C. Structura corporativă și informațiile de administrare: participare / structură corporativă, conducere, participații, întreprinderi asociate.
 
D. Informații despre comportamentul comercial al societăților și ale persoanelor fizice (inclusiv PFA): ordine de plată, licitații, confiscări, dosare de faliment, faliment declarat, cereri de reorganizare și alte informații negative.
 
Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către ICAP (în calitate de controlor și procesator - în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecția generală a datelor)
 
De ce îmi veți procesa datele personale (PD)?
ICAP furnizează produse și servicii care conțin informații comerciale și financiare despre entități ("Informații") pe baza scopului propus, așa cum este descris în secțiunea 6 din prezentul document. Conținutul acestora variază în funcție de tipul și scopul serviciului furnizat de ICAP.
 
Informații colectate automat atunci când vizitați și utilizați Website-ul: Vă informăm că datele dvs. personale și informațiile colectate și procesate atunci când gestionați contul dvs. pe Website-ul www.icapb2b.ro sunt adecvate circumstanțelor și sunt necesare pentru procesarea a solicitărilor dvs. și a serviciilor ICAP.
 
În special, atunci când vizitați și interacționați cu Website-ul, anumite informații pot fi colectate automat, cum ar fi:
• adresa IP a computerului dvs. (IP),
• tipul de browser și sistemul de operare,
 
ICAP nu gestionează, colectează sau procesează date de geolocație, care sunt colectate și prelucrate exclusiv de companiile care furnizează sisteme de operare pentru fiecare dispozitiv pe care îl utilizați (în cazul utilizării iOS-Apple Inc sau în cazul unui Android - Google Inc). ICAP nu are acces la rata de actualizare a poziției GPS.
 
3. Sursele de colectare a datelor
1) Oficiul Național al Registrului Comerțului - Α, Β, C, D
2) Internet (site-uri corporative) - Α, Β
3) Ministerul Finanțelor - Α, Β
4) Portal Just - D
5) Arhiva Națională a Garanțiilor Reale Imobiliare - B, D
6) Agenția Națională de Administrare Fiscală - B, D
7) Banca Națională a României - D
 
4. Transferul datelor către terți
ICAP își rezervă dreptul de a vă dezvălui datele personale oricărui membru al grupului de societăți (societatea-mamă și filialele sale) în măsura în care este în mod rezonabil necesar pentru scopurile stabilite în această politică și în special:
● Datele dvs. vor fi transmise către filialele ICAP care sunt competente pentru operarea fără probleme a serviciilor Website-ului.
● Datele dvs. pot fi transmise și accesibile persoanelor juridice cu care, din timp în timp, am încheiat acorduri în scopul îndeplinirii scopului companiei noastre (furnizarea de servicii de evaluare a ratingului de credit) într-un cadru corect și în termenii contractuali.
● datele dvs. pot fi transmise, accesibile și prelucrate de filialele grupului nostru din cadrul Uniunii Europene, care aplică măsurile de securitate tehnice, fizice și administrative adecvate pentru protejarea datelor față de pierderi, abuzuri, deteriorări sau modificări, acces neautorizat și dezvăluire, prevăzute la articolul 32 din GDPR 679/2016.
● În timpul tuturor transmisiilor, luăm întotdeauna toate măsurile pentru a ne asigura că datele transmise sunt cele minim necesare și că vor fi întotdeauna îndeplinite condițiile pentru o prelucrare legitimă și legală.
 
5. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal
Perioada de păstrare a datelor depinde de baza legală de procesare, așa cum este prezentat în detaliu mai jos:
 
● În cazul în care baza legală de prelucrare este exercitarea unui interes legitim, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează atâta timp cât se consideră necesar, pentru atingerea scopului menționat al ICAP și pentru timpul încă necesar până când termenul de prescripție pentru orice revendicări conexe a expirat.
 
● În cazul în care datele personale ale utilizatorului / clientului (Informații despre cont) sunt furnizate pe baza consimțământului utilizatorului / clientului în cadrul înregistrării utilizatorului / clientului la serviciile Website-ului, vom păstra datele dvs. pe toată durata menținerii relației contractuale, atât în ​​formă tipărită cât și în formă electronică sau până când se retrage consimțământul acordat de persoana vizată. În cazul în care acest lucru este întrerupt din orice motiv, vom păstra aceste date atâta timp cât este necesar până la expirarea termenului de prescripție a oricăror revendicări conexe.
 
● În cazul în care baza legală de procesare este executarea contractului, vom păstra datele dvs. atâta timp cât aveți relația contractuală cu noi atât în ​​format tipărit cât și în formă electronică sau le vom păstra atâta timp cât este necesar până termenul de prescripție pentru orice revendicări conexe a expirat.
 
6. Interes Legitim - scopul propus - baza legală pentru prelucrarea datelor
 
ICAP, în cadrul activității sale generale de afaceri și în timp ce își urmărește obiectivele sale statutare, care includ colectarea, gestionarea și furnizarea de informații comerciale și financiare (informații de afaceri), care privesc evaluarea riscului de credit a entităților și promovarea activității sale comerciale pentru evaluarea riscurilor de credit și soluționarea tranzacțiilor, a creat și menține o bază de date, care este actualizată zilnic cu informații financiare și comerciale ale entităților. ICAP procesează și stochează datele menționate în cadrul U.E.  
 
Mai mult decât atât, clienții / utilizatorii website-ului vor fi supuși anumitor procesări de date cu caracter personal care pot fi solicitate la înregistrarea pe site, în cazul în care această prelucrare este considerată necesară pentru încheierea unui contract cu ICAP, precum și pentru utilizarea din site-urile și aplicațiile menționate mai sus.
 
7. Drepturile subiecților de date
Puteți exercita, după caz, drepturile care decurg din legislația română aplicabilă și din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), care sunt următoarele: a. dreptul de informare (articolul 13), b. dreptul de acces (articolul 15), c. dreptul la rectificare (articolul 16), d. dreptul de a șterge "dreptul de a fi uitat" (articolul 17), e. dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18), f. dreptul la portabilitatea datelor (pentru a primi datele dvs. personale într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit - articolul 20, după caz) și g. dreptul de a formula obiecții (articolul 21).
● Aceste drepturi vor fi exercitate gratuit pentru dvs. prin trimiterea unei scrisori de solicitare către ICAP: Global City Business Park, Soseaua București-Nord, nr. 10, Cladirea O21, etajul 4, Voluntari, ILFOV - România, sau prin e-mail la privacy@icap.gr, cu excepția cazului în care acestea sunt repetitive și din cauza volumului lor, ne provoacă cheltuieli administrative. În acest caz, veți achita costurile aferente exercitării dreptului respectiv.
● În cazul în care vă exercitați oricare dintre drepturi, vom lua toate măsurile disponibile pentru satisfacerea solicitării dvs. în termen de treizeci (30) de zile de la primirea solicitării. Putem să vă informăm fie de acceptarea cererii dvs., fie asupra motive obiective care ne împiedică să dăm curs solicitării dvs., după caz.
● Fără a aduce atingere celor de mai sus, puteți oricând să obiectați asupra prelucrării datelor dvs. personale, retrăgându-vă consimțământul (articolul 7 paragraful 3 al GDPR 679/2016).
 
8. Prelucrarea datelor de către ICAP
În unele cazuri, clienții noștri ne furnizează datele de afaceri, cum ar fi datele clienților, furnizorilor sau ale terților - care pot conține date personale (care pot fi persoane fizice sau companii) - în cadrul furnizării serviciilor noastre. În astfel de cazuri, ICAP va funcționa ca "procesator" a datelor personale, care sunt incluse în datele de afaceri menționate. În consecință, în acest caz se vor aplica prevederi diferite ale GDPR 679/2016, cu care ne conformăm.
 
În plus, ICAP aplică, pe tot parcursul procedurii de prelucrare a datelor, măsuri de securitate tehnice, fizice și administrative adecvate pentru protejarea datelor de pierderi, utilizări incorecte, deteriorări sau modificări, acces neautorizat și dezvăluire, așa cum este prevăzut în articolul 32 al GDPR 679 / 2016 pentru a asigura un nivel adecvat de securitate împotriva riscurilor, inclusiv, printre altele, după caz: a) criptarea datelor cu caracter personal b) capacitatea de a asigura confidențialitatea (articolul 90 GDPR 679/2016), integritatea, disponibilitatea c) capacitatea de a restabili disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal în timp util în cazul unui incident fizic sau tehnic; d) un proces de testare, evaluare și evaluare periodică a sistemelor de prelucrare și a serviciilor; eficacitatea măsurilor tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității prelucrării. Mai mult, ICAP va lua măsuri pentru a se asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului sau a prelucrătorului, care are acces la datele cu caracter personal, nu va procesa aceste date, cu excepția instrucțiunilor operatorului și limitează accesul la datele dvs. personale informații către angajații autorizați. Serverele ICAP sunt găzduite la centrul de date IBM (furnizor de servicii de găzduire) din Atena. Dl Andreopoulos Konstantinos este responsabilul insărcinat cu securitatea datelor (CISO al ICAP Group).
 
9. Profilarea
Folosim informațiile pe care le obținem pentru a produce scoruri și ratinguri, cum ar fi scorurile pentru consistența plăților, nivelul de credit maxim etc. Putem de asemenea să realizăm profile personalizate pentru clienții noștri. Folosim modele și algoritmi de evaluare foarte dezvoltate, care se bazează pe circumstanțe similare anterioare, evenimente adverse și prognoze economice pentru a produce un scor.
Recomandăm clienților noștri cum să interpreteze și să utilizeze scorurile noastre. Clienții noștri pot alege să utilizeze singuri scorurile noastre sau să combine scorurile cu alte informații de care dispun. Luarea deciziilor se poate baza pe scopul pe care îl vizează, respectiv asigurării sau comercializării, extinderii creditului, dobândirii, comercializării sau asocierii cu o afacere. Scorurile noastre prezic dacă este probabil ca o afacere să continue să tranzacționeze, să plătească facturile la timp, să primească credite, dacă ar fi probabil să achiziționeze un produs sau un serviciu, unde acestea fac referință în cadrul industriei sau dacă sunt supuse unor riscuri specifice. Nu luăm nicio decizie cu privire la o organizație - nu ținem liste negre și nu încurajăm clienții noștri să negocieze cu o organizație.
 
10. Depunerea plângerii - recurs
● Pentru orice problemă privind prelucrarea datelor dvs., ne puteți contacta prin e-mail la icap@icap.ro.
● Mai mult decât atât, aveți întotdeauna dreptul de a contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care poate accepta depunerea plângerilor relevante în scris la B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Cod Poștal 010336, București, România sau prin e-mail (anspdcp@dataprotection.ro) în conformitate cu instrucțiunile indicate pe site-ul său www.dataprotection.ro.
 
11. Modificări
Această politică poate fi reînnoită din când în când, ca urmare a modificărilor aduse legislației conexe sau modificării structurii corporative a ICAP. În acest fel, încurajăm clienții / utilizatorii să verifice periodic acest site pentru a fi informați cu privire la informațiile recente despre practicile de confidențialitate. În orice caz, clienții / utilizatorii vor fi informați prin e-mail sau pe un anunț pe site-ul nostru privind orice modificare a acestei politici.