Termeni şi condiţii

Site-ul web www.icapb2b.ro este proprietatea ICAP CRIF.   

Acest mesaj este configurat pentru a defini condiţiile de acces şi utilizare a site-ului www.icapcrif.com/ro (Denumit în continuare "site Web"). Aceşti termeni şi conditii trebuie să fie citiţi cu atenţie înainte de utilizarea siteului. Utilizarea site-ului presupune că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile stabilite aici. Dacă nu doriţi să respectaţi aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să încetaţi utilizarea site-ului. 


Termeni și condiții generale de utilizare
Data intrării în vigoare: 25/05/2018
 
1. Introducere
Site-ul www.icapb2b.ro ("Website") este destinat furnizării de servicii și produse online ale "ICAP CRIF SRL", având sediul social în Global City Business Park, Clădirea 021, etajul 4, Voluntari, Ilfov, Cod fiscal 24076006, către clienții B2B, cu utilizarea parolei personale (produse și servicii denumite în continuare "Servicii icapb2b").
 
2. Termeni generali
i. Se consideră că fiecare utilizator care vizitează site-ul și care îl folosește pe acesta și serviciile icapb2b (denumit în continuare "Utilizator și / sau Client") este de acord  fără rezerve cu privire la toți termenii incluși aici, fără excepție. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu orice termen, el / ea nu trebuie să utilizeze conținutul site-ului sau serviciile icapb2b.
ii. Termenii de utilizare pot fi actualizați oricând este necesar începând cu încărcarea acestora pe site. În cazul în care termenii sunt actualizați, utilizatorul va fi notificat, respectiv, la accesarea site-ului, va fi invitat să le revizuiască și să le accepte înainte de a continua să utilizeze website-ul.
 
3. Termeni specifici pentru serviciile icapb2b
ICAP CRIF SRL„ (denumită în continuare "ICAP") furnizează produse și servicii care includ date comerciale și financiare pentru entități (denumite în continuare "informații"). Conținutul acestor produse și servicii variază în funcție de natura și scopul serviciului furnizat de ICAP. În special:
(i) ICAP depune toate eforturile pentru a asigura, în măsura posibilului, exactitatea informației și implementarea corespunzătoare a contractului cu clientul. Cu toate acestea, ICAP se bazează în mare măsură pe informațiile și datele furnizate de terți, care pot să nu fie actualizate, sau pe declarațiile întreprinderilor, care nu pot fi verificate pentru acuratețea lor. Mai mult, datorită volumului mare de date colectate, precum și a timpului necesar pentru prelucrarea acestora, este posibil ca informațiile să fie inexacte sau incomplete în anumite cazuri. Informațiile sunt furnizate cu condiția ca Clientul să accepte riscul în ceea ce privește calitatea, precizia, evaluarea sau evaluarea Informațiilor.
(ii) Informațiile furnizate Clientului sunt orientative și oferite în scop informativ pentru entitatea evaluată. Furnizarea informațiilor de către ICAP nu va fi în nici un caz concepută ca un îndemn sau o descurajare relative la executarea unei tranzacții specifice și nici nu va constitui sau nu va fi considerată sau concepută ca o recomandare financiară sau de altă natură către Client, realizată de către ICAP, întrucât Clientul adoptă deciziile în modul și pe baza criteriilor determinate de acesta.
(iii) Clientul recunoaște și acceptă că, în cazul în care Clientul solicită să primească informații, inclusiv date cu caracter personal, ar trebui să asigure - înainte de furnizarea acestor date de către ICAP - că persoana vizată a fost informată asupra: a) cerințelor legale privind datele sale personale cu privire la comportamentul său financiar vor fi prelucrate exclusiv în scopul de a permite Clientului și ICAP să-și urmărească în mod legal interesul legitim și să își organizeze tranzacțiile financiare în conformitate cu prevederile legislația în vigoare, orice decizii / directive ale Autorității pentru Protecția Datelor sau orice altă autoritate competentă și instrucțiunile ICAP și b) drepturilor sale, fie în conformitate cu prevederile legale locale aplicabile, fie în conformitate cu articolele 13-21 din Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679.
 
4. Proprietatea produselor - drepturi de proprietate intelectuală și industrială
i. Conținutul site-ului web, inclusiv titlurile distincte, mărcile comerciale, imaginile, grafica, pozele, desenele, siglele, textele etc., precum și conținutul serviciilor icapb2b este în totalitate și exclusiv deținut de ICAP, cu excepția celor care aparțin terților, și sunt protejate în conformitate cu legislația națională, europeană și internațională. Includerea unui astfel de conținut pe site-ul web nu constituie un transfer sau cedare a licenței sau dreptul de a utiliza același conținut și nu ar trebui perceput ca atare.
ii. Utilizatorul-Client al website-ului poate folosi serviciile icapb2b și conținutul site-ului, inclusiv toate declarațiile privind drepturile intelectuale și de proprietate ale ICAP, exclusiv pentru uz personal sau pentru utilizarea conexă nevoilor sale interne de afaceri și să nu le pună la dispoziția terților, fie în ansamblu, fie parțial, fie cu sau fără contraprestație. În mod explicit, publicarea, transmiterea, transferul, reproducerea, difuzarea, difuzarea, prezentarea, revânzarea sau orice altă utilizare a conținutului site-ului și a serviciilor icapb2b sau a unei părți a acestora, în orice mod sau prin orice mijloace pentru exploatarea comercială a acestora sau pentru orice alt scop care nu este explicit convenit nu este permisă.
iii. Orice conținut al site-ului care face obiectul drepturilor intelectuale și industriale ale terților intră în responsabilitatea acestora.
5. Obligațiile utilizatorilor
i. Utilizatorii site-ului ar trebui să respecte toate prevederile, regulamentele și codurile de conduită, în conformitate cu legile locale, europene și internaționale, aplicabile pentru protejarea site-ului, conținutul acestuia, serviciile icapb2b, interesele ICAP și orice alte drepturi legale, inclusiv cele legate de utilizarea legală și convenită a site-ului și de serviciile icapb2b de către utilizatori.
ii. Utilizatorul site-ului web, care este Client ICAP cu parolă personală pentru serviciile icapb2b, trebuie să ia toate măsurile adecvate pentru a preveni orice acces neautorizat la serviciile icapb2b. Clientul-Utilizator accesează Informațiile pe propria răspundere exclusivă și este răspunzător pentru toate acțiunile și tranzacțiile efectuate cu utilizarea parolei personale pentru site-ul web, precum și pentru utilizarea Serviciilor icapb2b primite cu utilizarea parolei în în conformitate cu termenii de furnizare a Serviciilor. Parola este personală și nu poate fi transferată. În consecință, Clientul-Utilizator nu poate să-și delege dreptul de a folosi parolele. ICAP nu va fi trasă la răspundere pentru niciun prejudiciu sau pierdere care rezultă din utilizarea neautorizată sau ilegală a parolei de către terți, ca rezultat al unei breșe de securitate sau din orice alt motiv și își rezervă dreptul de a solicita daune din partea Utilizatorului, în cazul ICAP suferă o pagubă de orice fel care rezultă din utilizarea neautorizată sau ilegală a parolei. În mod excepțional, este permis accesul cu utilizarea parolelor de către angajații și partenerii unui Utilizator care este o entitate juridică, cu condiția ca aceste persoane să fi fost notificate către ICAP ca persoane autorizate în mod legal, care sunt sub incidența termenilor de utilizare și în continuare sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și nedivulgării în ceea ce privește informațiile.
iii. Conform celor de mai sus, utilizatorul acceptă și își asumă obligația de a nu utiliza site-ul pentru:
A. expedierea prin e-mail sau transmiterea prin alte mijloace a oricărui conținut care este ilegal din orice motiv, dăunează și prejudiciază ICAP sau orice terță parte sau încalcă obligațiile de confidențialitate sau viața privată a oricărei persoane.
b. trimiterea prin e-mail sau transmiterea prin alte mijloace a oricărui conținut care contravine eticii morale, principiilor sociale, vârstei minore etc.,
c. trimiterea prin poștă electronică sau transmiterea prin orice alte mijloace a oricărui conținut în privința căruia utilizatorii nu au drept de transmitere conform legii sau acordurilor în vigoare (cum ar fi informațiile privilegiate, proprietatea și informațiile confidențiale obținute sau divulgate în cadrul unui contract sau care fac obiectul unor acorduri de confidențialitate),
d. trimiterea prin poștă electronică sau transmiterea prin orice alte mijloace a oricărui conținut care încalcă orice drept de brevet, marca comercială, secret de afaceri, proprietate intelectuală sau alte drepturi ale ICAP sau ale unor terțe părți,
e. expedierea prin e-mail sau transmiterea prin alte mijloace a oricăror materiale care conțin viruși software sau orice alte coduri, fișiere sau programe care au fost proiectate în scopul de a perturba, afecta, distruge fie funcționarea oricărui software sau hardware,
f. încălcarea intenționată sau neintenționată a legislației în vigoare și a dispozițiilor aplicabile,
g. hărțuirea terților în orice mod,
h. colectarea sau stocarea datelor cu caracter personal legate de alți utilizatori.
iv. Utilizatorii site-ului web care încalcă oricare dintre prezentele condiții de utilizare se obligă să despăgubească integral ICAP sau terțe părți pentru orice daune sau pierderi de orice fel ca urmare a încălcării respective.
6. Limitarea răspunderii ICAP
i. Deși ICAP nu oferă nicio garanție și, prin urmare, nu este răspunzător, depune toate eforturile, în măsura în care este posibil, astfel încât conținutul site-ului, inclusiv serviciile icapb2b, să fie complet, corect și actualizat. În ceea ce privește serviciile icapb2b, informațiile comerciale și financiare furnizate de ICAP pot avea lacune sau inexactități datorită volumului imens, timpului necesar pentru colectarea și prelucrarea acestora și faptului că sunt obținute din surse, altele decât publicarea, care nu pot fi verificate întotdeauna. Având în vedere natura conținutului serviciilor sale, ICAP nu este în măsură să garanteze că informația este absolut completă, actualizată și exactă și nici nu este responsabilă în acest sens. Clientul-Utilizator al serviciilor icapb2b acceptă această posibilitate, acest acord fiind pentru ICAP o condiție prealabilă pentru încheierea contractului de furnizare a serviciilor sale. În nici un caz, ICAP nu poate fi tras la răspundere pentru niciun prejudiciu sau pierdere suferită de Utilizator sau de terți rezultând din utilizarea site-ului Web sau a Serviciilor icapb2b.
ii. ICAP își rezervă dreptul de a întrerupe temporar, în orice moment, funcționarea site-ului, în ansamblu sau parțial, în scopul întreținerii sau modernizării, prin notificarea în mod rezonabil către Client-Utilizator. ICAP nu garantează funcționarea neîntreruptă sau că site-ul web va fi disponibil pentru utilizatori în orice moment, inclusiv clienții care au o parolă pentru serviciile icapb2b, iar ICAP nu este răspunzătoare pentru niciun prejudiciu sau pierdere a utilizatorilor sau a terților ca rezultat al celor de mai sus. ICAP își rezervă dreptul de a verifica serverele în conformitate cu cerințele aplicabile periodic și de a întreprinde acțiuni de gestionare rezonabile, cum ar fi întreruperea disponibilității (downtime) serverelor pentru întreținerea acestora sau pentru a procesa cererile utilizatorilor cu privire la recuperare de parole, precum și pentru alte acțiuni similare.
iii. În mod similar, ICAP nu garantează că Website-ul sau oricare alt site web sau serverele respective nu sunt infectate cu "viruși" informatici sau alte materiale dăunătoare. Clientul-Utilizator este exclusiv responsabil pentru securitatea și siguranța sistemului său și utilizează serviciile și site-ul web pe propria răspundere. ICAP nu este răspunzător pentru pierderea de date sau alte daune ale utilizatorului-client sau ale terților care rezultă fie din utilizarea site-ului Web și a serviciilor ICAP, fie din cauza infecției cu viruși sau a altor interferențe neautorizate în fișierele și informațiile disponibile prin intermediul website-ului / sistemului terț.

7. Link-uri către alte site-uri web
Website-ul oferă acces la website-uri ale unor terțe părți prin intermediul unor link-uri speciale, ale căror conținut intră în responsabilitatea exclusivă a proprietarilor acestora și a căror utilizare este condiționată de termenii și / sau politica respectivă. Trimiterea la alte site-uri web nu creează nicio răspundere pentru ICAP în ceea ce privește disponibilitatea, calitatea, completitudinea sau funcționarea lor, în conformitate cu legea, fie în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală sau industrială, fie drepturile părții terțe. Utilizatorul accesează pe propria răspundere link-urile și site-urile unei terțe părți. În consecință, vizitatorii sunt obligați să respecte termenii de utilizare a site-urilor menționate și ar trebui să se adreseze direct furnizorilor acestora pentru orice problemă care ar putea apărea din navigarea și / sau utilizarea acestora.
8. Serviciul Clienți
Pentru sprijinul clienților ICAP în ceea ce privește serviciile oferite atât în timpul navigării pe site, cât și în timpul solicitării de informații suplimentare, consilierii noștri sunt disponibili în zilele lucratoare între orele 9:00 - 17:00 la telefon +40 21 206 24 60, email: bi_ro@icapcrif.com.
9. Protecția datelor cu caracter personal
i. Protejarea confidențialității este importantă pentru ICAP. ICAP depune toate eforturile pentru a respecta toate legile aplicabile pentru gestionarea informațiilor colectate cu privire la dvs. În acest scop, ICAP a elaborat o politică de confidențialitate care reglementează colectarea, utilizarea, notificarea, transmisiile și stocarea datelor dvs. Mai precis, Politica de confidențialitate descrie modul în care ICAP și companiile afiliate utilizează și transferă datele personale pe care le colectăm de la dvs. ca utilizatori ai site-ului Web al ICAP. Vă rugăm să citiți cu atenție practicile detaliate privind protecția vieții private la link-ul Politică de confidențialitate și să nu ezitați să ne contactați (la adresa enquiries@icapcrif.com sau la adresa de poștă a ICAP CRIF A.E. str. El. 17676 Kallithea, în atenția: responsabilului cu protecția datelor).
ii. ICAP păstrează un fișier cu date furnizate de clienții săi pentru utilizarea site-ului, în scopul furnizării serviciilor icapb2b. Accesul la site va fi efectuat cu ajutorul unui cod de acces special și a unei parole, unic pentru fiecare utilizator. Aceste coduri asigură confidențialitatea tranzacțiilor și siguranța sistemului și sunt utilizate exclusiv de Client.
iii. ICAP utilizează datele menționate numai pentru a îndeplini nevoile interne de afaceri, fără a le transmite, în totalitate sau parțial, terților, cu excepția cazului în care este permisă sau impusă prin lege. Prin furnizarea voluntară a datelor sale, Clientul-Utilizator acordă în mod expres consimțământul său pentru prelucrarea datelor sale în cadrul tranzacției resepective și promovarea directă a produselor sau serviciilor similare ICAP sau a scopurilor similare de deservire, în timp ce beneficiază de drepturile sale, conform legislației locale și Regulamentului General de Protecție a Datelor (Regulamentul 2016/679), respectiv (a) dreptul de a fi informat (articolul 13), b. dreptul de acces (articolul 15), c. dreptul de a rectifica (articolul 13); (art. 16), dreptul la interzicerea procesului de prelucrare (articolul 18), f. dreptul la portarea datelor (articolul 20, dacă este cazul) și dreptul de a obiecta (articolul 21).
10. Invaliditatea prevederilor
În cazul în care o dispoziție a prezentului termen devine sau este declarată ilegală, invalidă sau nu poate fi executată din orice motiv, o astfel de prevedere va fi considerată ca îndepărtată din condițiile de utilizare și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.
11. Legea aplicabilă și jurisdicția
Orice litigiu cu privire la punerea în aplicare a termenilor prevăzuți anterior și folosirea site-ului în general, dacă nu este rezolvat pe cale amiabilă, este reglementat de legea aplicabilă în România și este supus jurisdicției exclusive a instanțelor locale.